The לוֹגִיסטִיקָה עֵצָהשל מכסי ביוב מברזל רקיע

מאגר תמונות (29)

במהלך כל תהליך ההעמסה, הפריקה, הטיפול וההובלה, ה#מכסה ביוב מברזל רקיעחייב לנקוט באמצעי הגנה נאותים.אף אחד לא יכול לחזותכל סיבה לכך מוביל לנֵזֶקהמוצרים.

ברגע שהמוצר פגום ולא ניתן להשתמש בו, זה לא רק יגרום ליצרן להפסידקֶרֶן, אך גם לגרום לעיכוב בפרויקט של הלקוח.לכן, אנחנורוצהלשתף אתכם בכמה דרכים למנוע נזק במהלך כל תהליך ההעמסה, הפריקה וההובלה.

1. אם אתה משתמש במלגזה כדי לטעון, לפרוק, להוביל את#מכסה ביוב מברזל רקיע, עליך להגן על קורות המזלג כדי למנועitמהתנגשות אלימה עם הצדדים של#מכסה ביוב.

2. שקול היטב את הנוחות של הלקוח'sקבלה והתקנה, והנח את הצד של לוחית הזיהוי המתאר את דגם המוצר בצד הנוח עבורבודק.

3. במידה וקיים מצב של שקיות רופפות שנגרמו כתוצאה מהעמסה, פריקה, טיפול והובלה, לאחר בדיקה שאין בעיות איכות, יש להעלות שוב את המוצרים באופן קבוע ומסודר.

4. אם משתמשים בהנפה להעמסה ופריקה, בהנפה עם חבל תיל יש להיזהרנשא את שלנוכדי להגן על שני הצדדים של#מכסה ביוב מברזל רקיעכדי למנוע דפורמציה רצינית שנגרמה מחבטות.

למרות ש#מכסה ביוב מברזל יצוק רקיעהוא חזק מאוד, עדיין יש צורך להבטיח את הבטיחות של כל תהליך ההובלה, הטעינה והפריקה, כי#מכסה ביובפגום או מעוות לא ניתן להתקין כרגיל, ולא ניתן להציג את ביצועי המוצר המצוינים שלו.

 

#קבוצת Valueupפועלת עם תקני איכות קפדניים של מוצר, אנו מקפידים על העיקרון של "איכות היא חיי המיזם".ב-Valueup, אנחנו אף פעם לא מצפים לעסק חד פעמי.אנו מעריכים לבסס ולשמור על שיתוף פעולה ארוך טווח עם לקוחותינו למען תועלת הדדית.

 

מוזמנים בחום חברים מכל רחבי העולם לבקר את החברה שלנו לעסקים.


זמן פרסום: 24 באוגוסט 2023